Regulamin

Warunki ogólne

  • Minimalny okres pobytu  Klienta w domku  wynosi 3  doby
  • W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia.
  • Zwierzęta nie  są akceptowane  w domku.
  • Klient powinien jak najszybciej  zawiadomić właściciela  lub osobę upoważnioną o wszelkich niekorzystnych  zdarzeniach i potencjalnych szkodach , które zaistniały w domku w czasie pobytu Klienta  oraz  podać przyczyny tych zdarzeń.

Rezerwacja i zadatek

  • Domek uważa się za zarezerwowany w momencie wpłaty  przez Klienta zadatku  w wysokości 30-50 %  opłaty za cały okres wynajmu (przelewem).
  • W uzasadnionych przypadkach zadatek jest zwracany Klientowi

Zakwaterowanie

  • Pierwsza doba pobytowa rozpoczyna się w domku  o godzinie 14.00. Klient otrzymuje w tym dniu klucze do domku od osoby upoważnionej lub od właściciela.
  • Przy przekazaniu   Klientowi  domku na pobyt   (w dniu przyjazdu) konieczne jest opłacenie przez Klienta  pobytu za cały okres wynajmu, z potrąceniem kwoty  wpłaconego zadatku. Płatność gotówką.

Wykwaterowanie

  • Ostatnia doba pobytowa  kończy się w domku  o godz. 10.00 – 11.00  rano, w którym to dniu jest sprawdzany stan techniczny domku przez osobę upoważnioną.